FAQ

Vanliga frågor

Extra viktig information till dig som hyr

Vattenskotern är inte försäkrad, utan alla skador på hyrd utrustning eller skada på motpart samt eventuell stöld som uppkommer debiteras hyrestagaren faktiskt kostnad. För att förhindra eventuella skador på impeller som sitter i insuget, starta aldrig vattenskotern innan du har vatten till naveln. Hyrestagaren har fullt ansvar att vattenskotern framförs enligt gällande regler. Hyrestagaren är fullt ersättningsskyldig vid eventuell skada även om denne inte framfört fordonet vid skadetillfället. Skador uppkomna då föraren varit påverkad av alkohol/droger eller då fordonet framförts på ett sätt som bryter mot gällande regler innebär dock fullt betalningsansvar för hyrestagaren. Uthyraren frånsäger sig allt ansvar för händelser med hyrd skoter utanför uthyrarens kontroll, t.ex. vid mekaniska fel eller annan skada. Service, reparation eller uppkommen skada kan innebära att det objekt som är bokat inte finns tillgängligt. Det står oss då fritt att välja den skoter som skall tillhandahållas, som om möjligt skall vara av likvärdigt slag. OBS – All körning sker på egen risk!

Vanliga frågor

Vattenskoter är ett fantastiskt fordon att utforska skärgården på, Men då många är ovana på sjön rekommenderar vi att man tar det lugnt och planerar sin resa och följer hastighetsbegränsningarna som finns.

Våra vattenskotrar Yamha EX gör mellan 40 och 45 knop vilket motsvarar 74km/h – 83km/h. 

Tänk på att det råder fartbegränsningar på många delar i Stockholm, Mellan 5-12 knop!

Våra Vattenskotrar och jetskis levereras fulltanked och skall återlämnas fulltankade – Är dom inte fulltankade när vi återfår dom tar vi en fast kostnad om 500kr för att tanka upp dessa.

Vi har Yamaha EX Sport och Yamaha EX Deluxe, samtliga våra skotrar är utrustade med Back och är inköpta 2020.

Säkerhet

Vi går igenom samtliga våra vattenskotrar innan och efter utlämning för att säkerställa säkerheten

Trygghet

Skulle något oförutsätt hända så finns vi bara ett telefonsamtal bort

Utrustning

Självklart ingår Flytvästar till samtliga som hyr vattenskoter (2st per skoter)

Har du någon fråga? Ring oss!